Contractare servicii consultanță (pe termen scurt) privind revizuirea criteriilor de determinare a dizabilității și capacității de muncă (la capitolul „Tulburări mintale și de comportament”)

 
training!

 

Context:

Proiectul „MENSANA – Suport pentru Reforma Serviciilor de Sănătate Mintală din Moldova” este  implementat în baza Memorandumului de Înțelegere semnat între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și are ca scop implementarea modelului comunitar de servicii de sănătate mintală și deplasarea accentului de la serviciile spitalicești la cele comunitare, cu plasarea îngrijirilor de bază în Centrele Comunitare de Sănătate Mintală.

Obiectivul general al proiectului este inițierea reformei sistemului sănătății mintale la nivel național însoțită de un cadru juridic și consolidarea modelului de servicii comunitare de sănătate mintală, prin dezvoltarea, testarea și introducerea acestui model în 4 raioane pilot: Soroca, Orhei, Cimișlia și Cahul. Impactul general preconizat al acestei intervenții (după prima fază de implementare anii 2014-2018) este îmbunătățirea bunăstării utilizatorilor serviciilor de sănătate mintală (bărbați și femei), prin asigurarea accesului la servicii comunitare de sănătate mintală eficiente, mai aproape de casă.

În scopul implementării activităților proiectului „MENSANA – Suport pentru Reforma Serviciilor de Sănătate Mintală din Moldova”, Instituția Privată „Trimbos Moldova” anunță concurs de contractare a serviciilor de consultanță națională sau echipă formată din consultanți naționali privind revizuirea criteriilor de determinare a dizabilității și capacității de muncă la capitolul ”Tulburări mintale și de comportament” raportate la tendințele actuale în domeniul sănătății mintale.

Profilul solicitat:

 • Studii superioare în domeniul sănătății sau alte domenii relevante consultanței solicitate. Studiile postuniversitare (masterat sau doctorat) în domeniul psihiatriei vor constitui un avantaj;
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul sănătății sau alte domenii relevante pentru consultanța solicitată;
 • Experiență și cunoștințe dovedite în domeniul sănătății și sistemului de sănătate, inclusiv cercetare, analiză și elaborare a rapoartelor analitice în domeniul sănătății și/sau social;
 • Cunoștințe și experiență de lucru cu autorități publice centrale, autorități publice locale, organizații non-guvernamentale și grupuri vulnerabile.

Responsabilitățile consultantului/ echipei de consultanți:

 • Analiza situațională privind procedura de determinare a gradului de dizabilitate la adulți și copii în Republica Moldova: baza legislativă, servicii și instituții de resort;
 • Realizarea unei analize a practicilor internaționale cu privire la procedura de determinare a dizabilității (experiența țărilor înalt dezvoltate și a țărilor în curs de dezvoltare);
 • Identificarea particularităților în procedura de determinare a dizabilității pentru adulți în baza diagnosticului de tulburări mintale și de comportament;
 • Realizarea unei analize complexe a criteriilor medicale de determinare a dizabilității și capacității de muncă a adulților și copiilor în baza diagnosticului de tulburări mintale și de comportament;
 • Analiza și revizuirea recomandărilor de muncă și reabilitare socioprofesională în procesul de determinare a dizabilității pentru tulburările mintale și de comportament pentru persoanele încadrate în câmpul muncii;
 • Elaborarea propunerilor de îmbunătățire a criteriilor de determinare a dizabilității și capacității de muncă conform prevederilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități;
 • Propunerea recomandărilor de modificare a criteriilor de determinare a dizabilității la copii în baza diagnosticului de tulburări mintale și de comportament.

Procedura de aplicare: Persoanele eligibile sunt încurajate să transmită CV-ul, care va conține și 2 exemple de studii/analize realizate anterior de către candidat în domenii relevante pentru consultanță și Oferta financiară pentru elaborarea analizei.

Documentele pot fi expediate la adresa: victoria.condrat@trimbos.md cu mențiunea „Consultanță pentru revizuirea criteriilor de determinare a dizabilității și capacității de muncă (în cazul diagnosticului de tulburări mintale și de comportament)”.

Termenul limită de depunere:  31 ianuarie 2018.

Doar persoanele selectate vor fi contactate.