Cadrul legal cu privire la implementarea Reformei serviciilor de sănătate mintală în Moldova

1) Legea Republicii Moldova Nr. 1402-XIII din 16 decembrie 1997 (Monitorul Oficial, 21 mai 1998, nr.44-46, p. I, art. 310) privind asistența psihiatrică

2) Hotărârea de Guvern Nr. 886 din 06.08.2007 cu privire la aprobarea Politicii Naționale de Sănătate 

3) Hotărârea de Guvern Nr. 1025 din 28.12.2012 cu privire la aprobarea Programului Național privind sănătatea mintală pentru anii 2012 - 2016

4) Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 55 din 30 ianuarie 2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală şi a Standardelor minime de calitate”

5) Ordinul Ministerului Sănătății nr.591 din 20 august 2010 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de Sănătate Mintală din Republica Moldova

6) Ordinul Ministerului Sănătății nr.610 din 24 mai 2013 cu privire la Strategia de dezvoltare a serviciilor de sănătate mintală la nivel de comunitate şi integrare a sănătăţii mintale în asistenţa medicală primară pentru anii 2013 – 2016 

7) Ordinul Ministerului Sănătății nr. 407 din 16.05.2014 cu privire la implementarea Regulamentului-cadru al Centrului Comunitar de sănătate mintală și a Standardelor minime de calitate 

8) Ordinul Ministerului Sănătății nr. 71 din 13.02.2015 cu privire la implementarea Proiectului „Reforma Serviciilor de Sănătate Mintală din Moldova“ în raioanele pilot

9) Ordinul Ministerului Sănătății nr. 446 din 09.06.2015 cu privire la unele măsuri de eficientizare a serviciilor comunitare de sănătate mintală