MENSANA anunță concurs de selecție a unui autoare de conținut scris

 
Job Hiring

Chișinău, 28  septembrie 2021

 TERMENI DE REFERINŢĂ pentru selectarea unui autor/unei autoare de conținut informativ scris

IP Trimbos Moldova anunță concurs de selectare a unui autor/unei autoare pentru prestarea serviciilor de elaborare de conținut informativ scris în limba română, pentru perioada lunilor octombrie 2021 – iulie 2022.

INFORMAŢIE GENERALĂ:

Trimbos Moldova este reprezentanța locală a Institutului de Sănătate Mintală și Adicții TRIMBOS din Olanda, care implementează Proiectul „MENSANA – Suport pentru Reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova”. Proiectul se desfășoară cu susținerea financiară a Guvernului Elveției, conform necesităților de reformare stabilitate de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.

OBIECTIV:

Conform planului de activitate al proiectului MENSANA pentru faza a doua de proiect (2018 – 2022), este necesară contractarea unui autor/unei autoare de conținut informativ scris în limba română, care să elaboreze următoarele tipuri de materiale: reportaje scrise, interviuri scrise, materiale educaționale despre sănătatea mintală în limbaj accesibil și ușor de citit, alte sarcini stabilite de comun acord cu echipa proiectului.

SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI:

Persoana contractată va avea următoarele sarcini:

  1. Preluarea comenzii din partea IP Trimbos Moldova. În comandă va fi indicat specificul lucrării (reportaj, interviu, material informațional, etc.), termenul limită de predare a lucrării, locația, sursele ce urmează a fi folosite. În cazul reportajelor și al interviurilor, un fotograf delegat se va alătura persoanei contractate.
  2. Realizarea comenzii: persoana contractată va realiza comanda conform conceptului agreat în prealabil cu echipa proiectului, în termenii stabiliți și în colaborare cu fotograful delegat. Toate materialele vor fi realizate în limbaj accesibil și ușor de înțeles, cu respectarea terminologiei non-discriminatorii utilizate în cadrul proiectului moldo-elvețian MENSANA.
  3. În cazul realizării interviurilor cu persoane cu probleme de sănătate mintală, autorul/autoarea contractat/ă va respecta termenii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal, se va conduce după instrucțiunile proiectului MENSANA privind intervievarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală, va acorda prioritate opiniei și viziunii intervievatului privind datele sale cu caracter personal și va comunica activ cu echipa proiectului privind orice îngrijorări ce apar la acest subiect. Viziunea oficială a proiectului MENSANA este că primează siguranța și confortul persoanei cu probleme de sănătate mintală, care trebuie să aibă libertatea de a alege cât, cum și în ce condiții vorbește despre experiența sa.
  4. Respectarea condițiilor contractuale referitor la modul de prestare a serviciilor.
  5. Persoana contractată va colabora cu Consultantul Comunicare și Anti-Stigma, cu supervizarea Managerului Local de Proiect/Directorului Executiv.

REZULTATE/PRODUSE AŞTEPTATE ȘI TERMENE DE REALIZARE:

  1. Versiunile draft ale produselor realizate vor fi prezentate spre aprobare Beneficiarului, conform termenilor stabiliți între părți.
  2. Produsele finale urmează a fi transmise IP Trimbos Moldova cu respectarea termenilor limită stabiliți între părți.

CERINŢE FAŢĂ DE OFERTA FINANCIARĂ:

Oferta financiară va fi prezentată în LEI și trebuie să includă:

  • Oferta financiară conform tabelului din acest document (vezi Anexa 1). Sumele vor fi indicate în lei moldovenești, NET;
  • CV și portofoliu de lucrări al candidatului/candidatei.

TERMEN LIMITĂ:

 Persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele prin e-mail: constanta.popa@trimbos.md sau direct la sediul Trimbos Moldova (mun. Chișinău, str. Universității 26V) până pe data de 12 octombrie 2021 inclusiv. Doar persoana selectată pentru prestarea serviciului va fi contactată.

 PERIOADA DE CONTRACTARE:

 Persoana va fi contractată pentru prestarea serviciilor descrise mai sus în perioada octombrie 2021.

Anexa 1:

Download (PDF, 337KB)