TERMENI DE REFERINȚĂ. Analiza situațională privind acțiunile de prevenire, intervenție și supraveghere a suicidului în baza instrumentelor și a metodologiei OMS

 

CONTEXT:

În anul 2014 a demarat proiectul ”Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova” (MENSANA), finanțat de Biroul de Cooperare al Elveției (SDC), implementat de Institutul de sănătate mintală și adicții TRIMBOS din Olanda. Proiectul MENSANA este implementat în baza Memorandumului de Înțelegere semnat între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova (MSMPS) și SDC, în conformitate cu necesitățile de reformare stabilite de MSMPS. Scopul general al proiectului este ca persoanele cu probleme de sănătate mintală din Moldova să beneficieze de servicii conform necesităților lor și să-și atingă obiectivele de recuperare.

Direcțiile strategice de dezvoltare în sănătate mintală au fost stabilite în Programul Național privind sănătatea mintală 2017-2021 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 337 din 26 mai 2017. Colaborarea intersectorială pentru un sistem de sănătate mintală eficient cu accent pe grupurile social-vulnerabile expuse la factori determinanți și evenimente nefavorabile este prevăzut punctul 2 – elaborarea și implementarea strategiilor de prevenție a suicidului cu activități de abordare a grupurilor supuse riscului și mecanisme de monitorizare. În acest context este necesară efectuarea analizei situaționale ce va servi ca bază pentru elaborarea strategiei de țară în domeniul vizat. O strategie națională de prevenire a sinuciderii trebuie să fie multisectorială, implicând nu doar sectorul sănătății, ci și sectoare precum educația, asistența socială, afacerile, justiția, dreptul, apărarea, politica și mass-media. Din aceste considerente, analiza situațională trebuie să includă actorii principali specifici contextului național.

În scopul facilitării implementării planului de acțiuni al Programului Național privind sănătatea mintală, Instituția Privată “Trimbos Moldova” (unitatea de facilitare a proiectului MENSANA)  anunță concurs de selectare a unui consultant/ unei consultante național/ă pentru efectuarea analizei situaționale în domeniul suicidului în baza instrumentelor și metodologiei recunoscute de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

SCOPUL:

Scopul serviciilor de consultanță este livrarea unui raport privind analiza situațională în Republica Moldova în domeniul prevenirii, intervenției și supravegherii suicidului.

Consultantului i se solicită prestarea serviciilor, luând în considerație principiul economiei și eficienței, la un nivel profesional ridicat.

Descrierea activităților și responsabilităților consultantului:

 1. Elaborarea conceptului/structurii de analiză situațională privind suicidul;
 2. Descrierea metodologiei de elaborare a raportului cu utilizarea instrumentelor OMS;
 3. Prezentarea și descrierea domeniilor și actorilor cheie în contextul prevenirii, intervenției și supravegherii suicidului;
 4. Efectuarea analizei situaționale;
 5. Livrarea raportului privind analiza situațională.

Toate etapele vor fi coordonate cu Managerul Local de Proiect și trebuie oferite în limba română, în variantă electronică.

Criteriile de evaluare a ofertelor includ:

 1. Experiență recentă și relevantă în domeniul prestării serviciilor de consultanță;
 2. Abilitatea și disponibilitatea de a livra produsul final în termeni restrânși;
 3. Oferta financiară.

Consultantul va lucra sub ghidarea Managerul Local de Proiect, în colaborare cu Consultanții MENSANA.

Aplicația va include:

 1. CV-ul;
 2. Exemple de materiale similare scopului de lucru al prezentului contract;
 3. Conceptul/structura propusă pentru analiza situațională privind suicid (maximum o pagină);
 4. Metodologia propusă cu includerea domeniilor de evaluare/actorii principali;
 5. Oferta financiară (MDL) pentru elaborarea materialului cu includerea numărului de zile necesar și a taxei percepute per zi de consultanță.

Termen limită de aplicare

Candidații interesați sunt rugați să expedieze pachetul de documente solicitat până în data de 06.09.2020, orele 17.00 prin email către office@trimbos.md  sau în versiune imprimată la oficiul Trimbos Moldova (Chișinău, str. Universității 26V) cu titlul mesajului : RFP Analiza situațională în domeniul suicidului.

Doar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.