Fără să fie neapărat o boală mintală propriu-zisă, tulburarea de personalitate apar încă de la vârsta copilăriei, devin evidente atunci când subiectul ajunge pubertate și prezintă o serie de caracteristici specific, de ordin cognitiv, afectiv și relational, care îngreunează adaptarea acesteia în societate.
Asociația Psihiatrică Americană a grupat tulburările de personalitate în trei grupe:
• Tulburări de personalitate paranoide, schizoide și schizotipale;
• Tulburări de personalitate antisociale, histrionică, borderline și narcisică;
• Tulburări de personalitate evitante, dependente și obsesiv-compulsive.