Cerere de ofertă pentru servicii de audit

 

Chișinău, 19 mai 2020

Proiectul MENSANA – “Suport pentru Reforma Serviciilor de Sănătate Mintală din Moldova, Faza II” este implementat de către Instituția Privată Trimbos Moldova cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, în baza Memorandumului de Înțelegere semnat între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

Unitatea de implementare a proiectului, Instituția Privată „Trimbos Moldova” face apel de participare  la concursul de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării unui control independent al corectitudinii și analizei performanțelor financiare a proiectului din perioada 01.08.2019 – 31.07.2020 în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit.

Suma cheltuielilor care urmează să fie auditate este aproximativ 400 000 CHF. Auditul urmează să fie efectuat în perioada august-septembrie 2020.

În vederea atingerii obiectivelor menționate mai sus, compania de audit va efectua următoarele activități:

  • Verificarea întocmirii rapoartelor financiare în conformitate cu condițiile prevăzute de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
  • Verificarea corectitudinii procurărilor / achizițiilor în conformitate cu condițiile prevăzute de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
  • Verificarea cheltuielilor efectuate; corespunderea acestora cu bugetul proiectului

Raportul de audit  va fi prezentat în limba engleză.

Oferta trebuie sa includă (obligatoriu):

  • Copia Certificatului / Licenței de Audit;
  • Oferta financiara, costul va fi exprimat în MDL, cota TVA 0%;
  • Termenii de efectuare a auditului și termenii de prezentare a raportului;
  • Acte care atestă calificarea Companiei.

Termenii de referință pot fi accesați aici: 

Download (PDF, 143KB)

Companiile interesate vor prezenta dosarul DOAR prin poșta electronică la adresa de email office@trimbos.md cu mențiunea „Ofertă pentru audit 2020”, până pe data de 5 iunie 2020, ora 18.00.

Pentru informație adiționali, contactați doamna Tatiana Miron, contabil șef al proiectului MENSANA, la adresa de email tatiana.miron@trimbos.md.

Doar compania selectată va fi contactată.

[easy-share counters=1 counter_pos="inside" native="no" hide_total="yes" fullwidth="yes" fullwidth_fix="100"]