I.P. „Trimbos Moldova” lansează concurs de selecție pentru servicii de audit

 

Chișinău, 28 ianuarie 2019

Proiectul MENSANA – “Suport pentru Reforma Serviciilor de Sănătate Mintală în Moldova” este implementat de către Instituția Privată Trimbos Moldova, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, în baza Memorandumului de Înțelegere semnat între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

Unitatea de implementare a proiectului, Instituția Privată „Trimbos Moldova” face apel de participare  la concursul de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării unui control independent al corectitudinii și analizei performanțelor financiare a proiectului din perioada 01.08.2018 – 31.07.2019 în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit.

Suma cheltuielilor ce urmează să fie auditate este de aproximativ 400 000 CHF. Auditul urmează să fie efectuat în perioada 1-31 august 2019.

În vederea atingerii obiectivelor menționate mai sus, compania de audit va efectua următoarele activități:

  • Verificarea întocmirii rapoartelor financiare în conformitate cu condițiile prevăzute de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare;
  • Verificarea corectitudinii procurărilor / achizițiilor în conformitate cu condițiile prevăzute de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare;
  • Verificarea cheltuielilor efectuate; corespunderea acestora cu bugetul proiectului.

Raportul de audit va fi prezentat în limba engleză.

Oferta trebuie să includă (obligatoriu):

  • Copia Certificatului / Licenței de Audit;
  • Oferta financiară, costul va fi exprimat în MDL, cota TVA 0%;
  • Termenii de efectuare a auditului și termenii de prezentare a raportului;
  • Acte ce atestă calificarea Companiei.

Companiile interesate vor prezenta dosarul  prin poșta electronică la adresa de email to:office@trimbos.md”>office@trimbos.md

sau la sediul Instituției Private TRIMBOS Moldova, Str. Universității 26V, Chișinău, cu mențiunea „Ofertă pentru audit ”, până pe data de 20 februarie 2019, ora 18.00.

Doar compania selectată va fi contactată.

Documentul referitor la termenii de referință este disponibil aici în limba engleză: TOR_audit_TrimbosMoldova

[easy-share counters=1 counter_pos="inside" native="no" hide_total="yes" fullwidth="yes" fullwidth_fix="100"]