Lumea are nevoie de o ”revoluție” a îngrijirilor în sănătate mintală – Expert ONU în drepturi

 

 

Raportorul Special al Națiunilor Unite privind dreptul la sănătate, Dainius Pūras, a făcut apel întru realizarea unei schimbări profunde în domeniul sănătății mintale în întreaga lume, îndemnând statele și psihiatrii să acționeze cu curaj pentru a reforma sistemul în plină criză și bazat pe atitudini învechite.

“Avem nevoie cât mai rapid de o revoluție în îngrijirile în sănătate mintală pentru a pune capăt deceniilor de neglijență, abuz și violență” a menționat Dl. Pūras după ce și-a prezentat cel mai recent raport către Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din Geneva.

“Sănătatea mintală este extrem de neglijată în cadrul sistemelor de sănătate din întreaga lume. În cazul existenței sistemelor de sănătate mintală, acestea sunt segregate de celelalte servicii de asistență medicale și se bazează pe practici învechite ce încalcă drepturile omului.

“Fac apel față de state să se desprindă de gândirea și practicile tradiționale și să faciliteze trecerea îndelung așteptată spre o abordare bazată pe drepturi. Status quo pur și simplu nu mai este acceptabil”.

Dânsul a mai adăugat că: “Politicile și serviciile de sănătate mintală sunt în criză – nu o criză de dezechilibru chimic, ci o criză al dezechilibrului de putere. Avem nevoie de angajamente politice curajoase, răspunsuri de politici urgente și acțiuni de remediere imediate”.

Dl. Pūras a notat că există o necesitate “nesatisfăcută în mod manifest” de asistență și suport bazat pe drepturi. Progresul a fost împiedicat de dezechilibre enorme de putere în sistemele utilizate la moment în elaborarea de politici, prestarea de servicii, educația medicală și cercetare. Alte obstacole majore includ dominarea modelului biomedical, cu supra-dependența acestuia de medicamente și utilizarea “părtinitoare” de dovezi, astfel contaminând cunoștințele despre sănătatea mintală.

“La moment există dovezi clare privind eșecul unui sistem care se bazează prea mult pe modelul biomedical de servicii de sănătate mintală, inclusiv utilizarea în primă-linie și în mod excesiv a medicamentelor psihotrope, și totuși acestea modele încă persistă”, a spus Dl. Pūras.

“Modelul dat apare în țări cu diverse nivele de venit național. Acesta reprezintă un eșec al integrării dovezilor și vocilor celor mai afectați în politicile elaborate, precum și un eșec în ceea ce privește respectarea, protejarea și realizarea dreptului lor la sănătate”.

Dl. Pūras avertizează în acest raport că puterea și luarea deciziilor în domeniul sănătății mintale sunt concentrate în mâinile unor “paznici biomedicali”, mai cu seamă cei ce reprezintă psihiatria biologică.

Fiind susținuți de industria farmaceutică, acești „paznici” mențin această putere prin aderarea la două concepte învechite: precum că persoanele care suferă de probleme de sănătate mintală și sunt diagnosticate cu “tulburări mintale” sunt periculoase și că intervențiile biomedicale sunt în multe cazuri necesare din punct de vedere medical..

“Aceste concepte perpetuează stigmatizarea și discriminarea, cât și practicile de constrângere, care rămân a fi pe larg acceptate în sistemele de sănătate mintală de azi” a subliniat Dl. Pūras, încurajând o “schimbare de paradigmă” pentru a asigura conformarea cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

“Este absolut crucial acum de evaluat cauzele primare ale eșecului și de conturat calea de urmat, ajungând la un consens în privința celei mai bune modalități de realizare a obiectivului dat” a menționat dânsul.

“Noi modalități de gândire ar trebui să pătrundă în sectorul public și sănătatea mintală trebuie să fie integrată în politia publică în ansamblu. Avem nevoie de acțiuni curajoase din partea celor care dețin puterea, în special din partea profesioniștilor din psihiatrie și liderilor acestora” a spus expertul.

“Conceptele paternaliste și excesiv de medicalizate trebuie să fie înlocuite cu îngrijiri psihosociale participatorii și suport în comunitate. Opțiunile cost-efective și incluzive cu rezultate de succes există și sunt utilizate în întreaga lume azi – acestea pur și simplu trebuie să fie extinse și menținute”.

Dl. Pūras a subliniat faptul că afecțiunea psiho-socială mereu va face parte din experiența umană, în special în fața situațiilor neprevăzute, inegalităților și discriminării în creștere.

Raportorul Special este un expert independent desemnat de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului să ajute statele și alți actori în promovarea și protejarea dreptului la cel mai înalt standard de sănătate ce poate fi atins (dreptului la sănătate). Dainius Pūras (Lituania) este un medic cu expertiză notabilă în domeniul sănătății mintale, sănătății copilului și politicilor de sănătate publică. Dânsul este Șeful Centrului pentru pediatrie socială și psihiatria copilului în cadrul Universității de la Vilnius, fiind și profesor în cadrul instituției date, predând în același timp și în cadrul Facultății de Medicină din Institutul Relații Internaționale și Științe Politice, precum și în cadrul Facultății de Filozofie de la Universitatea din Vilnius, Lituania.

 

*Informație oferită spre publicare de Oficiul ONU pentru Drepturile Omului Moldova

 

[easy-share counters=1 counter_pos="inside" native="no" hide_total="yes" fullwidth="yes" fullwidth_fix="100"]