Compania Națională de Asigurări în Medicină

Compania Națională de Asigurări în Medicină este organizația de stat autonomă care desfășoară servicii  de asigurare obligatorie de asistență medicală. Printre obiectivele CNAM se numără organizarea, desfăşurarea şi dirijarea procesului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, cu aplicarea procedeelor şi mecanismelor admisibile pentru formarea fondurilor financiare destinate acoperirii cheltuielilor de tratament şi profilaxie a maladiilor şi stărilor, incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, controlul calitatii asistenţei medicale acordate şi implementarea cadrului normativ aferent asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.