FIT-Academy

FIT-Academy este programul de formare continuă a specialiștilor în sănătate mintală, pregătit de GGZ Noord-Holland-Noord. Beneficiarii acestui program sunt organizații specializate în sănătatea mintală, precum și instituții guvernamentale din întreaga lume, care desfășoară proiecte de îmbunătățire a serviciilor de recuperare și abilitare a oamenilor cu probleme severe de sănătate mintală.