Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei are misiunea de a asigura realizarea prerogativelor Guvernului Republicii Moldova privind elaborarea, promovarea şi realizarea politicii statului în domeniile raporturilor de muncă, retribuirii muncii, sănătăţii şi securităţii în muncă, dezvoltării resurselor umane şi ocupării forţei  de muncă. Prerogativele ministerului mai includ orientarea şi formarea professională a populaţiei, migraţia forţei de muncă, demografia, parteneriatul social, asigurările sociale, asistenţa sociale, protecţia sociale a persoanelor cu dizabilităţi, protecţia familiei şi a drepturilor copilului și asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Totodată, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei veghează asupra prevenirii violenţei în familie şi în bază de gen, prevenirii traficului de fiinţe umane, recepţionării şi distribuirii ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova, având ca obiective finale asigurarea unui nivel de trai decent al populaţiei, pacea şi securitatea socială a cetățenilor.