Proiectul MENSANA anunță concurs de selecție a unei companii de publicitate și comunicare

 

Chișinău, 02  decembrie  2021

 IP Trimbos Moldova anunță concurs de selectare a unei companii de publicitate și comunicare, pentru perioada lunilor ianuarie – iunie 2022.

INFORMAŢIE GENERALĂ:

IP Trimbos Moldova este unitatea de implementare a proiectului MENSANA – „Suport pentru Reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova”. Proiectul se desfășoară cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, conform necesităților de reformare stabilitate de Guvernul Republicii Moldova.

OBIECTIV:

Crearea unei identități și a unui canal de comunicare unificate pentru toate centrele comunitare de sănătate mintală din Moldova, în scopul sporirii adresabilității populației generale la serviciile de sănătate mintală.

PUBLIC ȚINTĂ:

Bărbați, femei cu vârsta de peste 18 ani, mediu rural, urban și diaspora (cu accent pe cetățenii Republicii Moldova care revin acasă după perioade lungi de lucru/trai peste hotare)

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE:

Conform planului de activitate al proiectului MENSANA pentru faza a doua de proiect (2018 – 2022), este necesară contractarea unei companii de comunicare pentru realizarea următoarelor acțiuni:

Nr. Lucrare
1. Crearea identității vizuale comune a centrelor comunitare de sănătate mintală din Republica Moldova (logo, slogan, brandbook)
2. Crearea unei platforme online comune a centrelor comunitare de sănătate mintală (CCSM) din Moldova cu funcționalități de interacțiune dintre CCSM și beneficiari
3.  Elaborarea a patru spoturi video de promovare a serviciilor comunitare de sănătate mintală și a identității lor comune
4. Elaborarea și implementarea unui plan de comunicare pentru promovarea produselor de mai sus. Planul trebuie să conțină:-                     Eveniment* public de lansare

–                     Campanie de publicitate online (rețele de socializare și google ads)

–                     Soluții pentru publicitate outdoor de mari dimensiuni

–                     Evenimente* educaționale și de promovare a sănătății mintale în 5 raioane din Republica Moldova

–                     Plan de mediatizare cu indicarea potențialilor parteneri media

–                     Raportarea finală cu indicatori de impact

–                     Alte acțiuni

*În funcție de situația epidemiologică din mun. Chișinău și raioanele selectate, evenimentele vor fi realizate online, hibrid sau pe viu.

SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI:

 Compania contractată va avea următoarele sarcini:

Preluarea briefului din partea IP Trimbos Moldova. În brief va fi indicat contextul, direcțiile creative, stilul dorit, obiectivele și necesitățile proiectului, resursele umane și logistice disponibile, data limită dorită, alte informații la solicitarea companiei.

Realizarea comenzii: compania va realiza comenzile conform conceptului agreat în prealabil cu echipa proiectului, în termenii stabiliți. Toate materialele vor fi realizate în limbaj accesibil și ușor de înțeles, cu respectarea terminologiei non-discriminatorii, utilizate în cadrul proiectului moldo-elvețian MENSANA. De asemenea, proiectul MENSANA va pune la dispoziție o instrucțiune privind conceptele vizuale preferabile și de evitat atunci când vorbim despre sănătatea mintală.

  1. În cazul realizării interviurilor cu persoane cu probleme de sănătate mintală, compania contractată va respecta termenii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal, se vor conduce după instrucțiunile proiectului MENSANA privind intervievarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală, vor acorda prioritate opiniei și viziunii intervievatului privind datele sale cu caracter personal și vor comunica activ cu echipa proiectului privind orice îngrijorări ce apar la acest subiect. Viziunea oficială a proiectului MENSANA este că primează siguranța și confortul persoanei cu probleme de sănătate mintală, care trebuie să aibă libertatea de a alege cât, cum și în ce condiții vorbește despre experiența sa.
  2. Respectarea indicațiilor IP Trimbos Moldova referitor la modul de prestare a serviciilor;
  3. Comunicarea eficientă, în timp și în mod profesionist, cu echipa proiectului MENSANA, în special cu Consultantul Comunicare și Anti-Stigma.

REZULTATE/PRODUSE AŞTEPTATE ȘI TERMENE DE REALIZARE:

  1. Versiunile draft ale produselor realizate vor fi prezentate spre aprobare Beneficiarului, care va oferi comentarii în timp util, conform termenilor stabiliți între părți.
  2. Produsele finale urmează a fi transmise IP Trimbos Moldova cu respectarea termenilor limită stabiliți între părți.

CERINŢE FAŢĂ DE OFERTA FINANCIARĂ:

Oferta financiară trebuie să includă:

  • Un text argumentativ, de maximum 5000 de caractere (fără spații), unde compania explică de ce își dorește să preia acest proiect și propune 3 soluții pentru o promovare de succes a serviciilor de sănătate mintală în rândul populației generale a Republicii Moldova.
  • Oferta financiară conform tabelului din acest document; costurile vor fi indicate în lei moldovenești, cota TVA 0%;
  • Portofoliu de lucrări al companiei;
  • Copii ale documentelor constitutive ale companiei/companiilor (certificat de înregistrare, copie a extrasului din registrul de stat, document de confirmare TVA).

TERMEN LIMITĂ:

 Companiile interesate sunt invitate să prezinte ofertele prin e-mail: to:constanta.popa@trimbos.md”>constanta.popa@trimbos.md sau direct la sediul Trimbos Moldova (mun. Chișinău, str. Universității 26V) până pe data de 16 decembrie 2021 inclusiv. Doar compania selectată pentru prestarea serviciului va fi contactată.

Telefon de contact pentru întrebări suplimentare : 079400310

PERIOADA DE CONTRACTARE:

ianuarie – iunie 2022

 

[easy-share counters=1 counter_pos="inside" native="no" hide_total="yes" fullwidth="yes" fullwidth_fix="100"]