Proiectul moldo-elvețian MENSANA va facilita reformarea serviciilor comunitare de sănătate mintală la nivel național

 

Astăzi, 28 noiembrie 2018, a fost semnat Memorandumul de cooperare între Guvernul Elveției și cel al Republicii Moldova în domeniul reformei naționale a serviciilor comunitare de sănătate mintală, 2018 – 2022. Potrivit documentului, rețeaua națională a Centrelor comunitare de sănătate mintală va fi consolidată și dezvoltată, pentru oferirea serviciilor multidisciplinare de recuperare și incluziune socială persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

Directoarea Biroului de cooperare al Elveției în Republica Moldova, Caroline Tissot, afirmă că Guvernul Elveției va aloca 3.2 milioane de franci elvețieni în următorii patru ani pentru reformarea serviciilor comunitare de sănătate mintală.

Caroline Tissot, Directoarea Biroului de cooperare al Elveției în Republica Moldova:

”Modelul comunitar al serviciilor și-a demonstrat eficiența în raioanele pilot din prima fază de implementare, unde înregistrăm rezultate îmbucurătoare privind diagnosticarea precoce și recuperarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală. La fel, ne bucură rata scăzută a internărilor în spitalele de psihiatrie comparativ cu alte regiuni ale țării. Astăzi avem specialiști bine instruiți, un model care și-a demonstrat eficacitatea, beneficiari care sunt membri activi ai comunității și pledează pentru o recuperare completă cât mai aproape de familie și prieteni. În următorii patru ani, proiectul moldo-elvețian MENSANA va facilita dezvoltarea unei rețele naționale de servicii comunitare integrate, care să asigure acces echitabil la îngrijiri de calitate, în conformitate cu necesitățile beneficiarilor.”

Memorandumul prevede în mod special informarea păturilor largi de populație privind sănătatea mintală și destigmatizarea acestui domeniu. Femeile și bărbații vor fi instruiți să recunoască problemele de sănătate mintală, să distingă semnele de pericol și să apeleze la specialiști (psihiatri, psihologi, psihoterapeuți, servicii comunitare) în caz de necesitate.

Silvia Radu, ministra Sănătății, Muncii și Protecții Sociale al Republicii Moldova:

„Mulțumesc Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare pentru că a acceptat continuarea susținerii domeniului sănătății mintale în țara noastră. Este un domeniu sensibil, unul în proces de dezvoltare, iar suportul partenerilor la această etapă este foarte important. Acțiunile, care vor fi realizate la etapa a doua ne va permite să îmbunătățim serviciile acordate persoanelor cu probleme de sănătate mintală, cât și să informăm populația despre prevenirea acestor probleme.”

Demersul de reformare a sistemului de sănătate mintală a fost inițiat în anul 2014, odată cu lansarea proiectului moldo-elvețian MENSANA ”Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova”. Prima etapă a proiectului (2014 – 2018) a înregistrat următoarele rezultate:

1. Crearea unei rețele integre de servicii comunitare de sănătate mintală ce prestează asistență multidisciplinară, de calitate în 4 raioane pilot (Soroca, Orhei, Cimișlia, Cahul), cu o populație totală deservită de circa 412 000 locuitori;

2. Introducerea metodelor noi de lucru în centrele comunitare de sănătate mintală pilot, inclusiv vizite la domiciliu (4343 vizite în 2017, comparativ cu 277 vizite în 2016, când a fost inițiată această metodă de lucru), consultații psihologice și psihoterapeutice, implicarea asistentului social pentru facilitarea incluziunii sociale a beneficiarilor;

3. Reducerea internărilor la spitalele de psihiatrie în raioanele pilot (Soroca – 30%, Cahul – 15%, Orhei – 14%) datorită recuperării beneficiarilor în cadrul centrelor comunitare de sănătate mintală;

4. Instruiri extensive în domeniul sănătății mintale comunitare, drepturilor omului, managementului agresivității pentru toți specialiștii (psihiatri, psihologi, asistenți sociali, nurse) din centrele comunitare și spitalele de psihiatrie; instruiri de psihodiagnoză, depistare precoce și tratament al depresiei și anxietății pentru medicii de familie din 4 raioane pilot;

5. Fortificarea relațiilor de colaborare între sistemul medical și cel al asistenței sociale, autoritățile publice locale, reprezentanții inspectoratelor de poliție;

6. Dezvoltarea unei rețele pilot de susținători de la egal la egal în vederea autoreprezentării, recuperării, prevenirii cazurilor de discriminare și abuz al persoanelor cu probleme de sănătate mintale;

7. Crearea unei platforme de informare și educație în domeniul sănătății mintale pentru publicul larg.

Conform datelor statistice, în anul 2017 în Republica Moldova erau înregistrate 151 654 persoane cu probleme de sănătate mintală și de comportament.

Proiectul moldo-elvețian MENSANA este realizat de Unitatea de Facilitare a Proiectului (UFP) ”Trimbos Moldova”, în conformitate cu necesitățile de reformare stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova.

[easy-share counters=1 counter_pos="inside" native="no" hide_total="yes" fullwidth="yes" fullwidth_fix="100"]