Termeni de referință pentru selectarea unei companii de cercetare

 

Chișinău, 29.03.2022

IP Trimbos Moldova anunță concurs de selectare a unei companii de cercetare, pentru efectuarea chestionării populaționale în cadrul Studiului ”Evaluarea sănătății mintale a populației în condițiile stării de urgență” în perioada aprilie – iulie 2022.

INFORMAŢIE GENERALĂ

IP Trimbos Moldova este unitatea de facilitare a proiectului MENSANA – ”Suport pentru Reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova”. Scopul general al proiectului este ca persoanele cu probleme de sănătate mintală din Moldova să beneficieze de servicii conform necesităților lor și să-și atingă obiectivele de recuperare.

Proiectul se desfășoară cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, conform necesităților de reformare stabilitate de Guvernul Republicii Moldova și începând cu 2014 contribuie la activitățile de fortificare, evaluare și validare a noului model de îngrijire în domeniul sănătății mintale din Republica Moldova.

CONTEXT

Planul de acțiuni al proiectului MENSANA pentru faza a doua de proiect (2018 – 2022), prevede efectuarea unui studiu de evaluare a sănătății mintale a populației din Republica Moldova.

Tulburările de sănătate mintală, Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), sunt printre principalele cauze de sănătate și dizabilități la nivel mondial, aproximativ 1 din 4 persoane fiind afectate de probleme de sănătate mintală la un moment dat în viața lor. Pe măsură ce conștientizarea sănătății mintale s-a răspândit în ultimii ani, rămâne a depune multiple eforturi pentru crearea resurselor general accesibile pentru eliminarea stigmei și discriminării în sănătatea mintală. Indiferent de o tulburare preexistentă sau continuă, sănătatea mintală se aplică tuturor oamenilor și este strâns legată de o bună sănătate fizică, precum și de rezultate sociale și economice pozitive.

Pe parcursul ultimilor doi ani, atât în Republica Moldova, cât și la nivel mondial au avut loc evenimente ce au necesitat instituirea stărilor de urgență la nivel național.

Focarul și răspândirea rapidă a virusului COVID-19 pe continentul european în primele luni ale anului 2020 a stârnit rapid temeri și anxietate în rândul oamenilor că ei sau cei dragi lor s-ar putea infecta, pot fi foarte bolnavi sau pot muri. Pe lângă această amenințare directă pentru sănătatea lor, măsurile de sănătate publică, inclusiv restricții de contact, distanțare fizică, anularea evenimentelor și adunărilor de grup, purtarea măștilor și măsuri stricte de igienă, izolare la domiciliu, urmărirea contactelor, carantină și izolare, legate de călătorii restricțiile și închiderile și restricțiile instituțiilor publice, inclusiv școli și întreprinderi, au fost introduse rapid pentru a reduce transmiterea în comunitate. Pentru mulți, lipsa de conectare rezultată și reducerea oportunităților de a interacționa au dus la sentimente de singurătate, frică și perspective pesimiste pentru viitor (Wang și colab., 2020; Varga și colab., 2021) și o creștere a stresului și simptomelor psihologice de depresie și anxietate (Kunzler și colab., 2021a). Impunerea acestor măsuri de izolare și atenuare a sănătății publice s-a soldat cu efecte sociale și economice de amploare, inclusiv pierderi pe scară largă de locuri de muncă și venituri, creșterea sărăcirii, excluderii sociale și inegalităților.

Acestor circumstanțe li s-au adăugat recent introducerea stării de urgență (HG nr. 121, 24 februarie 2022) pentru 60 de zile, având drept temei situația privind securitatea din regiune și asigurarea securității naționale. Războiul din Ucraina și criza umanitară au declanșat noi valuri de anxietate, depresie și panică după o perioadă de 2 ani în care oamenii au fost nevoiți să facă față unei perioade de instabilitate, inclusiv o criză de sănătate publică, o recesiune, tulburări politice, probleme ale lanțului de aprovizionare și inflație.

Până în prezent nu au fost făcute studii populaționale privind evaluarea sănătății mintale în Republica Moldova în contextul crizelor sanitare și umanitare. Contextul actual ne determină să acționăm cât mai curând pentru a evalua sănătatea mintală a populației și a dezvolta în continuare servicii ce vor putea face față noilor necesități în ceea ce privește serviciile comunitare de sănătate mintală.

OBIECTIVELE CERCETĂRII

 1. Evaluarea stării de sănătate mintală și bunăstare în Republica Moldova;
 2. Determinarea categoriilor de populație cele mai vulnerabile la efectele negative ale stărilor de urgență asupra sănătății mintale în Republica Moldova;
 3. Determinarea modului în care oamenii din Republica Moldova fac față impactului negativ al stărilor de urgență și ce tipuri de suport/servicii folosesc;
 4. Măsurarea impactului stării de urgență (COVID-19, război în Ucraina, criza refugiaților) asupra sănătății mintale a populației generale din Republica Moldova.

DESIGNUL ȘI METODOLOGIA STUDIULUI

Prezentul studiu este populațional și vizează realizarea unui interviu din ușă în ușă în rândul unui eșantion reprezentativ la nivel național de adulți (18-64 ani) din Republica Moldova.

Astfel, pentru a dispune de o evaluare comprehensivă, cercetarea elaborată cuprinde câteva instrumente validate întrunite într-un chestionar cumulativ (de 90 de întrebări) și măsurări ale rezultatelor, care evaluează următoarele dimensiuni:

 1. Date demografice
 2. Starea de sănătate mintală generală
 3. Utilizarea serviciilor și a asistenței în domeniul sănătății mintale
 4. Experiența din perioada stării de urgență

Chestionarul constă în total dintr-un număr de 90 întrebări și poate fi furnizat companiilor la solicitare.

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Contractantul va trebui să îndeplinească următoarele sarcini legate de administrarea chestionarului, colectarea datelor și analiza datelor:

 • Proiectarea strategiei de eşantionare;
 • Contribuție la definitivarea chestionarului în baza experienței anterioare și a practicilor utilizate;
 • Selectarea și instruirea unei echipe de intervievatori care va administra chestionarul, pe baza strategiei de eșantionare și a ghidului de colectare a datelor furnizate;
 • Explicarea obiectivelor studiului și procedurilor de cercetare participanților la studiu și obținerea consimțământului informat scris de la participanți;
 • Deplasarea și administrarea chestionarului din ușă în ușă conform unui grafic coordonat cu experții tehnici și echipa locală (Trimbos Moldova);
 • Înregistrarea progresului și ratei de răspuns a chestionarului și comunicarea cu experții tehnici și echipa locală (Trimbos Moldova);
 • Dacă este necesar, adaptarea strategiei de colectare a datelor în consultare cu experții tehnici și echipa locală (Trimbos Moldova);
 • Introducerea datelor din chestionar în baza de date;
 • La necesitate, efectuarea analizei preliminare de date, de comun acord cu experții tehnici.

CERINŢE FAŢĂ DE COMPANIE

 1. Experiență în colectarea de date în Republica Moldova sau alte țări similare, dovezi ale unei experiențe de lucru de cel puțin doi ani cu istoric pozitiv;
 2. Experiență în introducerea datelor cantitative, curățarea datelor și analiza de bază, evidențiată în (contribuția la) rapoarte și publicații finalizate;
 3. Echipă de experți cu experiență de lucru relevantă, experiența în managementul sănătății constituie un avantaj;
 4. Capacitatea şi disponibilitatea de a organiza administrarea chestionarului pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

DOSARUL DE APLICARE VA INCLUDE

 1. CV-ul companiei și al echipei de experți
 2. Metodologia propusă cu includerea viziunii privind implementarea studiului
 3. Graficul de executare a lucrărilor
 4. Oferta financiară prezentată în LEI (cota TVA 0%) cu adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, data, perioada de valabilitate a ofertei, semnătura conducătorului şi amprenta ştampilei.

TERMEN LIMITĂ

Termenul limită pentru a răspunde la această cerere de oferte este 14.04.2022, ora 00.00. Activitatea contractată urmează să înceapă de îndată ce este identificată compania câștigătoare.

Companiile interesate sunt invitate să prezinte pachetul de documente solicitat până la data și ora limită prin email către: victoria.condrat@trimbos.md,  sau în versiunea tipărită la oficiul IP Trimbos Moldova (Chișinău, str. Universității 26V) cu titlul mesajului: RFP Evaluarea sănătății mintale a populației în condițiile stării de urgență

PERIOADA DE CONTRACTARE

Compania va fi contractată pentru prestarea serviciilor descrise mai sus în perioada aprilie – iulie 2022.

Compania selectată va fi contactată de Comisia de Achiziții a IP Trimbos Moldova, în conformitate cu procedurile interne de achiziții.

[easy-share counters=1 counter_pos="inside" native="no" hide_total="yes" fullwidth="yes" fullwidth_fix="100"]