MENSANA anunță concurs de selecție a unui specialist/specialiste în domeniul redactării de conținut informativ (limba română)

 

Chișinău, 01 octombrie 2021

IP Trimbos Moldova anunță concurs de selectare a unui specialist/unei specialiste pentru prestarea serviciilor de redactare și corectură (tehnoredactare) a conținutului scris în limba română pentru perioada lunilor octombrie 2021 – iulie 2022.

INFORMAŢIE GENERALĂ:

Trimbos Moldova este reprezentanța locală a Institutului de Sănătate Mintală și Adicții TRIMBOS din Olanda, care implementează Proiectul MENSANA – ”Suport pentru Reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova”. Proiectul se desfășoară cu susținerea financiară a Guvernului Elveției, conform necesităților de reformare stabilitate de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.

OBIECTIV:

Conform planului de activitate al proiectului MENSANA pentru faza a doua de proiect (2018 – 2022), este necesară contractarea unui specialist/unei specialiste pentru prestarea serviciilor de redactare și corectură (tehnoredactare) a conținutului scris în limba română, care să lucreze asupra tipurilor de materiale enumerate în Anexa 1.

SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI:

Persoana contractată va avea următoarele sarcini:

1. Preluarea comenzii din partea IP Trimbos Moldova. În comandă va fi indicat specificul lucrării (material de popularizare sau material de specialitate, etc), termenul intermediar de predare a schiței lucrării și termenul limită de predare a lucrării finale.

2. Realizarea comenzii: este important ca specialistul/specialista să dețină cunoștințe aprofundate ale gramaticii, ortografiei și punctuației limbii române. Totodată, persoana contractată va ține cont de specificul stilului utilizat în materialele pentru populația generală și cele de specialitate. Toate materialele MENSANA sunt realizate cu respectarea terminologiei non-discriminatorii.

3. Toate lucrările vor fi realizate cu respectarea terminologiei non-discriminatorii utilizate în cadrul proiectului moldo-elvețian MENSANA.

4. Lucrările finale reprezintă proprietatea proiectului moldo-elvețian MENSANA și nu pot fi utilizate de către persoana contractată în alte scopuri.

5. Persoana contractată va colabora cu Consultantul Comunicare și Anti-Stigma, cu supervizarea Managerului Local de Proiect/Directorului Executiv.

REZULTATE/PRODUSE AŞTEPTATE ȘI TERMENE DE REALIZARE:

  1. Schițele lucrărilor vor fi prezentate spre aprobare echipei proiectului, care va oferi comentarii în timp util, conform termenilor stabiliți între părți.
  2. Produsele finale urmează a fi transmise echipei proiectului, cu respectarea termenilor limită stabiliți între părți.

CERINŢE FAŢĂ DE OFERTA FINANCIARĂ:

Oferta financiară va fi prezentată în LEI și trebuie să includă:

  • Oferta financiară conform listei de lucrări din Anexa 1;
  • CV și portofoliu de lucrări al candidatului/candidatei;
  • Costul lucrării în lei moldovenești, NET.

TERMEN LIMITĂ:

 Persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele prin e-mail: to:constanta.popa@trimbos.md”>constanta.popa@trimbos.md sau direct la sediul Trimbos Moldova (mun. Chișinău, str. Universității 26V) până pe data de 15 octombrie 2021 inclusiv. Doar persoana selectată pentru prestarea serviciului va fi contactată.

PERIOADA DE CONTRACTARE:

Persoana va fi contractată pentru prestarea serviciilor descrise mai sus în perioada octombrie 2021 – iulie 2022.

Anexa 1:

Download (DOCX, 112KB)

[easy-share counters=1 counter_pos="inside" native="no" hide_total="yes" fullwidth="yes" fullwidth_fix="100"]